Willow Lane Apple Touch icon

Willow Lane Apple Touch icon